Geleceği şekillendirmek ve hedeflediğimiz başarıya ulaşmak ancak çalışanlarımızın gelişimi ile mümkündür.

Organizasyonel başarının sağlanması organizasyonun değişme kabiliyetine, bu yöndeki istekliliğine ve yeni fikirler ile gelişmelere açık olmasına dayanmaktadır. Hızla değişen ve zorlaşan iş ortamında, organizasyonel ve kişisel seviyede eğitim ve gelişim planlarınının gerçekleştirilmesi ve etkin yürütülmesi başarının sürekliliği için esastır. Bu noktada çalışanların varolan potansiyellerini kullanarak daha iyi performans sergileyebilmeleri ve iş (performans) hedeflerine ulaşabilmeleri için eğitim&gelişim desteği sağlanır.

 

Eğitim&gelişim konusuna oldukça fazla önem veren şirketimiz, çalışanlarının gelişimini desteklemek için birçok farklı uygulama ve süreç geliştirmektedir.

Tüm çalışanlar açısından girişimci düşünceyi ve kişisel gelişimi teşvik eden bir iş ortamı yaratılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışanlar kişisel gelişim planlarının hazırlanması konusunda desteklenir. Belirlenen kişisel gelişim ihtiyaçları, çalışanların hedeflerini yerine getirebilmeleri ve daha iyi iş sonuçlarına ulaşabilmeleri konusunda destek sağlamaktadır.

Gelişim hedefleri oluşturulurken çalışanın mevcut pozisyonu ve gelecekteki olası pozisyonları incelenir. Çalışanın gelişimini destekleyecek birçok farklı araç kullanılır. Bunlar dışında çalışanların tecrübelerini ve becerilerini arttırmak için görev değişiklikleri veya atamalar söz konusu olabilir.